Waarom de naam Arrow CC

Een pijl is gericht op een doel. Dat vereist nauwkeurig kijken en je blik richten op….
Concentratie en oefenen om jouw pijl op het juiste moment doel te laten treffen in de door jou gewenste richting. Reflectie op je eigen stijl en op die van anderen om efficiënter en sneller jouw doel en een gemeenschappelijk doel te bereiken.
Het aspect snelheid speelt een rol. In een relatief korte tijd inzicht verkrijgen en een strategie/plan van aanpak formuleren om gewenste doelen te bereiken.
Pijlen hebben ook te maken met macht en invloed.
Als mens heb je macht om met jouw pijl wat te doen.
Je kunt de ander er mee opbouwen of overheersen.

 

Mijn werkstijl: empathisch, uitdagend en soms provocatief om je uit te dagen je communicatie te verbeteren, je relaties te versterken en je persoonlijke effectiviteit te vergroten.